Tin trong tỉnh
v1 ICOS 

Hình minh họa (Internet)

Ngày 19/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang ký Quyết định số 1529/QĐ-UBND ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội quy nêu rõ: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hòa Bình là nơi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, thời gian tiếp công dân trong ngày làm việc: Đối với mùa hè: Buổi sáng từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. Đối với mùa đông: Buổi sáng từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ; trong đó thời gian tiếp công dân trong ngày là: Buổi sáng từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’.  

Nội quy cũng nêu rõ về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đồng thời nêu trách nhiệm cụ thể của người tiếp công dân: Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung liên quan do công dân trình bày. Phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công tác tiếp công dân; Hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền; Không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật;  Yêu cầu người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Nội quy cũng quy định những trường hợp được từ chối tiếp công dân gồm: Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoạc vi phạm Nội quy tiếp công dân; Người lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

                                                                                                                                                                                              Nguồn hoabinh.gov.vn

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Vũ Thị Tuyết Ngân