TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 48 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

tập huấn 2 
 
 tập huấn 2

Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt truyền đạt

kiến thức tại buổi tập huấn an toàn thực phẩm

Tháng 8/2015 Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các học viên tham gia lớp tập huấn.

 Lớp tập huấn đã triệu tập được hơn 80 học viên tham gia, các học viên được Thạc sỹ Phạm Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm như chính sách của nhà nước về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin giáo dục, tuyên truyền về an toàn thực phẩm...

Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, các học viên phấn khởi tiếp thu kiến thức cơ bản được quy định tại Luật an toàn thực phẩm, hiểu về vai trò của an toàn thực phẩm, tầm quan trọng và trách nhiệm của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt được truyền đạt kiến thức các chuyên đề hữu ích phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212