TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 78 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

(Ngày 13/7/2015)

 ảnh làm việc

 Đ/c Vũ Mai Hồ - TUV, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc

với UBND huyện Yên Thủy

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2015 nhằm nắm bắt tình hình công tác quản lý nhà nước về công thương và chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Làm việc với các huyện, thành phố có đồng chí Vũ Mai Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các huyện, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện, thành phố và ý kiến phát biểu của các đồng chí tại buổi làm việc. Đồng chí Vũ Mai Hồ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn các huyện, thành phố. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Giám đốc Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

         - Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Quan tâm đến công tác rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp; tình hình triển khai các dự án công nghiệp; tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; công tác khuyến công địa phương; tiếp tục triển khai các thủ tục thành lập lại Cụm công nghiệp theo quy định. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo phát triển các Cụm công nghiệp, triển khai thu hút đầu tư. Thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg về ban hành Quy chế Quản lý Cụm Công nghiệp.

          - Về lĩnh vực quản lý điện năng: Đẩy mạnh công tác bàn giao công trình điện, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ các công trình điện gửi Sở Công Thương trình UBND tỉnh Quyết định bàn giao vốn và tài sản cho ngành điện quản lý. Tăng cường công tác quản lý, vận hành để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn; Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Điện lực huyện, thành phố kiểm tra, rà soát hiện trạng lưới điện, đề xuất Công ty Điện lực Hòa Bình xây dựng Kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- Về lĩnh vực thương mại: Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở trong công tác QLNN về Chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển Chợ. Các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư và phát triển chợ. BCĐ 389/ĐP huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường nhằm ổn định thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; công tác quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.

 - Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, an toàn thực phẩm: Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

 - Về xây dựng tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7): Đề nghị UBND huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện. Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện các xã có chợ hoặc có quy hoạch chợ theo tiêu chí số 7.

 - Về công tác cán bộ: Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa trong việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương.

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212