TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 27 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 hmmnc
 Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 18/8, Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Huyện ủy Lương Sơn theo hình thức trực tuyến. Tham dự có các đồng chí là thành viên Đoàn Kiểm tra số 2 theo Quyết định số 174-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Lương Sơn đã thực hiện tốt việc ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên do tác động của dịch bệnh Covid -19 cho nên công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết ở cơ sở còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên ý thức học tập chưa cao, chưa nghiên cứu đầy đủ các nội dung.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ hơn: kết quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; những kết quả bước đầu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh và nội chính của huyện; những phương pháp, cách làm hay trong quán triệt, triển khai Nghị quyết; đánh giá nguồn lực và lợi thế để có giải pháp thực hiện các mục tiêu đã đề ra…Trong đó tập trung quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cấp thành đô thị loại III; xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường; sắp xếp bố trí cán bộ sau sáp nhập; đẩy mạnh việc thu Ngân sách Nhà nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BTV Huyện ủy Lương Sơn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố tổ chức, cơ sở Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đoàn thể vững mạnh, giữ vững đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Quan tâm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để phát huy vai trò là huyện thuộc vùng động lực của tỉnh. Làm tốt công tác quy hoạch đô thị; xây dựng Chương trình hành động để hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng đô thị; giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh phải nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Phát triển các khu, cụm công nghiệp, tiếp tục duy trì và mở rộng nông nghiệp xanh, sạch cung cấp lương thực cho Thủ đô Hà Nội. Sớm hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư sau sáp nhập.

hoabinh.gov.vn

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212