Tin trong tỉnh
 154097 1 XTP 2929

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp

Ngày 01/7, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh (BCĐ tỉnh) chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ lập quy hoạch tỉnh (QHT) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh; các sở, ngành chức năng; đơn vị tư vấn; các huyện, thành phố.

Theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 29/4/2021, giai đoạn 1 được thực hiện trong 12 tuần (từ ngày 13/4 - giữa tháng 7/2021) với sản phẩm cụ thể là: Đánh giá thực trạng, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá; cấu trúc và đề cương sơ bộ của QHT.

Nhóm tư vấn và Sở KH&ĐT đã tổ chức trên 40 cuộc họp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để thỏa thuận, thu thập thông tin tài liệu theo từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương. Đã cung cấp đầy đủ 510 tài liệu (sở, ngành 338 tài liệu, huyện, thành phố 172 tài liệu), đáp ứng 100% yêu cầu của nhóm tư vấn. Đến nay, đã dự thảo đề cương báo cáo QHT và dự thảo báo cáo mô tả điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,môi trường của tỉnh; đánh giá hiện trạng phát triển KT-XH, hiện trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; phân tích điểm mạnh -yếu, cơ hội - thách thức, đề xuất các lĩnh vực trọng tâm và các nhiệm vụ đột phá trong những năm tới.

Tuy nhiên, theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của BCĐ tỉnh, tiến độ thực hiện giai đoạn 1 có khả năng bị chậm mất nửa tháng. Sở KH&ĐT đã tổ chức 2 hội nghị với 10 huyện, thành phố và 20 sở, ban, ngành để thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo do nhóm tư vấn đã lập. Sở KH&ĐT kiến nghị BCĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, các huyện, thành phố, sở, ngành chức năng triển khai các bước lập quy hoạch bảo đảm chất lượng, yêu cầu.

Tại buổi làm việc, thành viên BCĐ tỉnh, các sở, ngành đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung những thông tin của ngành, lĩnh vực để đánh giá đúng thực trạng ngành, lĩnh vực, đưa ra những định hướng, giải pháp xây dựng quy hoạch bảo đảm chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh nhấn mạnh, QHT là một trong những khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, tiến độ lập quy hoạch chậm so với yêu cầu đặt ra. Đồng chí đề nghị: Thành viên BCĐ tỉnh, các sở, ngành chức năng nâng cao trách nhiệm, tập trung cao độ phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các bước lập quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của luật.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KT-XH, phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đề xuất các quan điểm, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương để cung cấp cho đơn vị tư vấn và báo cáo BCĐ tỉnh.

Đơn vị tư vấn bố trí đủ lực lượng chuyên gia theo yêu cầu, thu thập thông tin để đưa ra các đánh giá sát, đúng hiện trạng, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ đột phá tốt nhất; tính toán định hướng phát triển của tỉnh là xanh, bền vững; phát triển công nghiệp ở những khu vực có điều kiện như: Lạc Thủy, Yên Thủy, TP Hòa Bình, gắn với phát triển đô thị, dịch vụ; phát triển nông nghiệp cung cấp các sản phẩm nông nghiệp phục vụ Thủ đô Hà Nội; tập trung phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, suối nước khoáng nóng Kim Bôi; các loại hình dịch vụ sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng, xây dựng tỉnh là ngôi nhà thứ 2 của Hà Nội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện được phân công phụ trách thực hiện theo đúng kế hoạch của BCĐ tỉnh. Lập quy hoạch là nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ lập QHT là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

baohoabinh.com.vn

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập