TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 22 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 152961 1 LTT 1402
 Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Ngày 28/5, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo, tờ trình: Về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; xin chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung TP Hoà Bình tới năm 2045; đề án của BTV Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2021 - 2025...

Các đại biểu thống nhất cho rằng, các dự thảo, tờ trình có đổi mới trong công tác chuẩn bị xây dựng, chất lượng tốt hơn, làm căn cứ để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần bổ sung, rà soát một số nội dung liên quan đến nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư phù hợp; xem xét đến một số chỉ tiêu của đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 -2025… Đối với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình, cần bổ sung thêm công viên, các công trình thiết chế văn hóa công cộng, quy hoạch lấy sông Đà làm trung tâm quy hoạch, lấy nền văn hóa Hòa Bình làm điểm nhấn để tạo điểm khác biệt so với các đô thị khác…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để xây dựng các đề án, nghị quyết bảo đảm tính khả thi thực hiện. Đối với Tờ trình về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần có cơ chế bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lấy đó làm cơ sở để phát triển du lịch. Đối với Tờ trình, dự thảo nghị quyết về thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, thống nhất ban hành nghị quyết của BTV Tỉnh ủy để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo đó, các sở, ngành chức năng phối hợp thật tốt để đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn; phát huy vai trò đội ngũ khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Về dự thảo đề án của BTV Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xây dựng đề án cần chú trọng vào nội dung xây dựng sản phẩm du lịch, nhất là du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch cộng đồng; làm tốt công tác hạ tầng để thu hút nhà đầu tư lớn; tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đề án về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025, cần tập trung vào phát triển khoa học ứng dụng, thực hiện tốt bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm của tỉnh, chỉ dẫn địa lý, chú trọng phát triển công nghệ giống.

Đối với xây dựng quy hoạch chung TP Hoà Bình tới năm 2045 cần xác định rõ vai trò phát triển của TP Hòa Bình là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, là vệ tinh của TP Hà Nội, từ đó có định hướng phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại; quy hoạch bám dọc hai bờ sông Đà; phát triển không gian đô thị phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó quyết liệt khâu giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những cán bộ gây cản trở, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19 hơn nữa, không chủ quan,lơ là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

baohoabinh.com.vn

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212