TÌm kiếm

Ai đang online

We have 17 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 0506cn 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 13/02/2020, tại UBND huyện Tân Lạc, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị xem xét thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Phong Phú và đề xuất giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phong Phú, huyện Tân Lạc. Chủ trì hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện Tân Lạc; UBND xã Phong Phú; UBND xã Mỹ Hòa; Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS.

       CCN Phong Phú, huyện Tân Lạc nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. CCN với diện tích đề nghị thành lập là 75ha, dự kiến có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng với công nghệ sản xuất tiên tiến. Tổng mức vốn đầu tư hạ tầng CCN (tạm tính bằng nguồn vốn của chủ đầu tư) là trên 877,2 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các hồ sơ, kiểm tra thực địa và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập CCN Phong Phú, huyện Tân Lạc và giao Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN này. Sau khi  được UBND tỉnh quyết định thành lập CCN và giao chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan xác định ranh giới CCN trong quá trình lập quy hoạch chi tiết để không chồng lấn với các công trình, dự án khác; phối hợp với UBND huyện Tân Lạc trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện thủ tục đầu tư cũng như triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212