TÌm kiếm

Ai đang online

We have 3 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
dich 
 Sở Công Thương ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)

           Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), xử lý kịp thời các tình huống, không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, nhằm đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân và hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra. Ngày 06/02/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 123/KH-SCT về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ chung là: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Văn bản số 705-CV/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm cụ thể của các phòng chuyên môn, Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và yêu cầu các đơn vị này hàng tuần hoặc đột xuất có báo cáo về phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp để tổng hợp chung.

Nguồn: phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212