TÌm kiếm

Ai đang online

We have 11 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 11/02/2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã có Văn bản số 456-CV/ĐU về việc thực hiện quy trình nhân sự Đại hội chi bộ.

Theo đó, quy trình nhân sự gồm 02 bước, cụ thể như sau:

Bước 1 (tổ chức hội nghị cấp ủy): Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được cấp ủy cấp trên quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua, cấp ủy thực hiện như sau:  Đối với các đồng chí tái cử: Trên cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy đương nhiệm, cấp ủy rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị chi bộ. Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy: Trên cơ sở danh sách đảng viên; cấp ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị chi bộ. Đồng thời văn bản cũng hướng dẫn nguyên tác giới thiệu, lựa chọn nhân sự ở hội nghị cấp ủy.

Bước 2 (tổ chức hội nghị chi bộ): Trình tự thực hiện gồm phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cấp ủy; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể chi bộ, đảng bộ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiến kín). Đồng thời văn bản cũng hướng dẫn nguyên tác giới thiệu, lựa chọn nhân sự ở hội nghị chi bộ.

Bên cạnh đó, văn bản hướng dẫn danh mục hồ sơ nhân sự thống nhất khổ giấy A4 và sắp xếp theo thứ tự sau: Tờ trình kèm trích ngang nhân sự; bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu (kèm theo Biên bản kiểm phiếu ở các bước).

Chi ủy Chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy trong việc nhận xét, đánh giá, đề xuất, giới thiệu, về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu và một số nội dung liên quan khác theo quy định.

Các Chi bộ trực thuộc gửi đề án, hồ sơ nhân sự Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ đến Đảng ủy Sở Công Thương trước ngày 20/02/2020 để xem xét, phê duyệt.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212