TÌm kiếm

Ai đang online

We have 9 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 4866 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

Ngày 16/01/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

Trong năm 2019, tập thể Đảng ủy cùng lãnh đạo Sở đã tập trung, thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời tổ chức các Hội nghị học tập quán triệt triển khai Nghị quyết của Đảng đảm bảo đạt kết tốt. Tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Tập trung chỉ đạo các Chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực và hiệu quả, quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng các cấp đến từng đảng viên. Công tác tổ chức Đảng được quan tâm, củng cố, Đảng ủy đã kiện toàn Ban Chi ủy và các chức danh Bí thư Chi bộ đối với các Chi bộ có cán bộ là cấp ủy viên được điều động, luân chuyển công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực công thương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Sở Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương Vũ Xuân Khải đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đảng bộ Sở Công Thương trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí yêu cầu năm 2020 toàn Đảng bộ Sở phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, một số nội dung trọng tâm về công tác Đảng cần được quan tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động và tham gia xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt tại các chi bộ.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, Đảng ủy Sở Công Thương đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ đạt tiêu chuẩnHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Đảng ủy Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ và 09 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212