TÌm kiếm

Ai đang online

We have 14 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 4335 
 Đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ngày 25/12/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Công Thương; Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; Bí thư Chi đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

         Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao trong năm 2019. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá; thị trường khá ổn định nhất là dịp Tết nguyên đán, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá; công tác kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực ngành công thương được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm. Ban lãnh đạo Sở luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Ban lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện. Về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng, Đảng ủy đã ban hành kịp thời chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đối với công tác khen thưởng, Đảng ủy coi trọng việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, đây là cơ sở để xem xét, đánh giá kết quả cũng như chất lượng, hiệu quả của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thểlãnh đạo Sở còn một số hạn chế, thiếu sót,báo cáo đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại trongthời gian tới.

Sau phần kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở tiến hành kiểm điểm. Từng đồng chí lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, không né tránh hoặc thoái thác trách nhiệm, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Công Thương năm 2019 trong đó tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở, đồng thời đưa ra các ý kiến bổ sung vào các giải pháp, biện pháp thực hiện đểkhắc phụcnhững khuyết điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng thay mặt tập thể lãnh đạo Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tập thể và các cá nhân trong Đảng bộ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 160-CTr/ĐU ngày 20/01/2017 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xác định việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những đảng viên vi phạm.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212