TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 41 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
datmdt17df 
 Sở Công Thương lập Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp triển khai và lựa chọn cách thức tham gia thương mại điện tử phù hợp để hội nhập và phát triển sản xuất kinh doanh; đào tạo nhân lực ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp một cách có hiệu quả; nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử, góp phần tạo lập môi trường pháp lý và điều kiện phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Công Thương đã lập Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017.

           Theo Đề án, Sở Công Thương sẽ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến những nội dung cơ bản: tổng quan và lợi ích của thương mại điện tử; các mô hình thương mại điện tử trên thế giới; xu hướng ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam; hệ thống pháp luật về thương mại điện tử; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thống kê thương mại điện tử; lập kế hoạch triển khai thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin trực tuyến.

Đối tượng hưởng lợi từ Đề án là cán bộ quản lý nhà nước công tác tại các Sở, Ban, Ngành, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn giúp học viên nắm bắt kịp thời các quy định mới trong hoạt động thương mại điện tử. Từ đó từng bước đưa hoạt động thương mại điện tử đi vào nề nếp; đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của thương mại điện tử và giúp các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212