TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 35 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 web-thuong-mai

Ngày 28/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, nhằm  phấn đấu đưa thương mại điện tử (TMĐT) trở thành hoạt động được sử dụng phổ biến trong các cơ quan quản lý nhà nước và đại bộ phận doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, đồng đồng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Kế hoạch, phấn đấu 100% cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp biết đến lợi ích của thương mại điện tử; 50% trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 và 10% dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 4; 80% các giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và công dân được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc quan bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 60% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cơ sở cung cấp điện, nước, viễn thông và truyền thông, du lịch, vận tải cho phép sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán và qua phương tiện điện tử; 50% doanh nghiệp có ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh. 80% lượt cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử. Áp dụng phổ biến ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, cần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về TMĐT thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình...Phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ thương mại điện tử; củng cố, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử; Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử; Khảo sát, học tập kinh nghiệm và tổ chức tập huấn ngắn hạn cho cán bộ nhà nước, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên về TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh.

Nguồn: vpubnd.hoabinh.gov.vn

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212