TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 32 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
hlmtnvtm18 
 Giảng viên đang truyền đạt những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử

Ngày 21/3/2018, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử như: Luật Thương mại; Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Tình hình phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam; Giới thiệu cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử; Vai trò của thương mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; Xu hướng ứng dụng thương mại điện tử….

Thông qua Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212