TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 44 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Nghị định 07/2016/NĐ-CP (Nghị định 07) có một số điểm mới khá quan trọng đối với chi nhánh và văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. PLF tóm lược một số nội dung chính như sau:

Để kịp thời hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật về vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/02/2016 về rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 Ngày 16/2/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-BTC, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015.

BTC ban hành Thông tư 05/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi mức thuế và suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng, hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 ngày 13/01/2016.

Ngày 05/01/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016. Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 là 48.620 tấn, tăng 2.315 tấn so với năm 2015

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212