Thời sự trong ngày

Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 423/KH-SYT, ngày 10/2/2022 về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân.

Theo đó, mục tiêu của chiến dịch nhằm đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đúng thời gian, đúng quy định và đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm chủng. Thời gian từ ngày 09 đến hết ngày 28/02/2022. Đối tượng triển khai là toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của nhà sản xuất.

Phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh tại tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố.

Việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng. Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn hóa để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm. Bố trí cơ sở, đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến sau tiêm chủng. Các đơn vị, cơ sở tiêm chủng tiếp tục sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để triển khai.

baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập