Thời sự trong ngày
dt 8920201825 img 2882 
 Đồng chí  Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 8/9, Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử (BCĐ CQĐT) tỉnh đã họp đánh giá tình hình phát triển CQĐT tỉnh 8 tháng năm 2020. Đồng  chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CQĐT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ CQĐT tỉnh và đại diện các sở, ngành thành viên BCĐ. 

          Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CQĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, BCĐ CQĐT tỉnh đã đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Đề án xây dựng CQĐT tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên đại bàn; quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại 20 sở, ban, ngành tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được đầu tư mới thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phát triển các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành và lưu trữ tập trung các hệ thống cơ sở dữ liệu. Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu chung tin (LGSP) đang được triển khai, đến thời điểm hiện tại đã kết nối xong phần mềm một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Phần mềm quản lý văn bản. Đang tiếp tục mở rộng kết nối giữa các hệ thống phần mềm dùng chung với các phần mềm chuyên ngành khác. Phần mềm quản lý văn bản điều hành đã triển khai đồng bộ đến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong 8 tháng năm 2020, có 527.679 văn bản đến và 137.300 văn bản đi được cập nhật, xử lý và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan Nhà nước. Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai. Hệ thống phòng họp không giấy tờ của UBND tỉnh đã được phê duyệt chủ trương vào tháng 11/2019. Hiện, Sở TT&TT đang thực hiện các thủ tục triển khai Dự án xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ của UBND tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2020.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được. Đồng thời, phân tích sâu những mặt hạn chế, tồn tại trong lộ trình xây dựng CQĐT của tỉnh. Qua đó, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Sẽ tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển CQĐT tỉnh Hoà Bình, hướng tới chính quyền số đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; kế hoạch ứng dụng CNTT trong phát triển CQĐT Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025. Đánh giá xếp hạng và công bố mức độ CQĐT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020. Hoàn thành cung cấp 921 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; phấn đấu kết nối 30% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp, cung cấp liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Triển khai đúng tiến độ các dự án đang triển khai. Đề xuất Trung ương và tỉnh quan tâm chỉ đạo hỗ trợ  để thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng CQĐT trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những ưu việt khi vận hành CQĐT. Theo đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tích cực hơn nữa trong công cuộc xây dựng CQĐT. Để làm được điều đó, trước mắt phải triển khai ngay việc kiện toàn lại BCĐ CQĐT tỉnh theo hướng bổ sung thêm các sở, ngành liên quan. Quyết liệt chỉ đạo việc vận hành, sử dụng các ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan trong trường hợp các ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị đó hoạt động không hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về CQĐT. Các thành viên bám sát nhiệm vụ để chỉ đạo sát sao, tập trung các nguồn lực lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng CQĐT tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

 Nguồn: baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập