Thời sự trong ngày

Ngày 04/3, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 719/CV-TU về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19. Công văn nêu rõ:

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và các ban, bộ ngành ở Trung ương, hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với hệ thống các giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, góp phần vào thành công chung của đất nước trong phòng chống dịch Covid-19, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 705-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ ngành liên quan; trong quá trình phòng chống bệnh dịch phải nâng cao cảnh giác, bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, xử lý chính xác, hiệu quả, không được lơ là, chủ quan; trong đó chú ý một số nội dung mới sau đây:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Công văn số 953/CV-BCĐ, ngày 28/02/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị chức năng liên quan:

- Phối hợp tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về cách ly tại tỉnh; giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế thấp nhất lây nhiễm, tử vong.

- Tiếp tục chuẩn bị phương án đối phó với các cấp độ dịch theo kế hoạch đã đề ra, không để bị động bất ngờ; bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo tình hình thực tế.

2. Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo: Tiếp tục tiếp nhận, giám sát dịch bệnh đối với công dân từ các quốc gia có dịch về cách ly tại tỉnh theo đúng tinh thần Kế hoạch số 1018/KH-BTL, ngày 20/02/2020 của Bộ tư lệnh Quân khu 3; Công điện số 169 ĐK: TK ngày 03/2/2020 của Bộ tư lệnh Quân khu 3 về vận chuyển, cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về lưu trú trên địa bàn. Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt giám sát y tế; đảm bảo đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, phục vụ chu đáo, ổn định tinh thần cho người được cách ly. Quyết tâm thực hiện các biện pháp không để dịch lây nhiễm sang nhân viên y tế, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và lây ra cộng đồng dân cư.

3. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền,vận động tới tất cả các gia đình có người thân đang ở các nước có dịch Covid-19 tiếp tục ổn định sinh sống, lao động và học tập, chấp hành và thực hiện tốt các khuyến cáo, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của nước sở tại; nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt, khó thở) đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

4. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu quyết liệt để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhận được Công văn này Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, ngành Y tế, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập