Thương mại

     Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Attachments:
Download this file (QD 1661-UBND.pdf)QD 1661-UBND.pdf[DATM]3440 kB
Written by Ban biên tập