Thương mại

      Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Attachments:
Download this file (QDTMDT.pdf)QDTMDT.pdf[TMDT]1721 kB
Written by Ban biên tập