Thương mại

Ngày 06/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại t do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Older news items:

Attachments:
Download this file (GLKLH.rar)GLKLH.rar[ ]351 kB
Written by Ban biên tập