Năng lượng

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Attachments:
Download this file (D5573BB9A7E473A0FD2D6A3D3AB65AC0.pdf)D5573BB9A7E473A0FD2D6A3D3AB65AC0.pdf[ ]2750 kB
Written by Ban biên tập