Kỹ thuật an toàn và môi trường

        Ngày  18/01/2017, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 87/KH-SCT về việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Ngành Công Thương.

(Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập