TÌm kiếm

Ai đang online

We have 14 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Hòa bình ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Hòa Bình.

Attachments:
Download this file (Khcthd.rar)Khcthd.rar[ ]2858 kB

         Ngày 09/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2669/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212