TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 24 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 evn fdfdfd
 Kiểm tra an toàn lưới điện

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng giai đoạn từ nay đến năm 2020 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nỗ lực triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đưa ngành điện theo cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh.

             Triển khai nhiều nhiệm vụ

Ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc EVN - cho biết, hiện đơn vị đang nắm giữ 100% vốn tại 3 tổng công ty phát điện và các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, nắm giữ 100% vốn tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, 5 tổng công ty điện lực, khâu vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành điện gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành điện theo cơ chế thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế, EVN đã xây dựng đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trực thuộc để trình Bộ Công Thương thông qua, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch dự kiến, EVN sẽ thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, tăng cường tính công khai, minh bạch về chi phí của các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị tham gia thị trường điện với 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, EVN sẽ cổ phần hóa 3 tổng công ty phát điện (GENCO) trong giai đoạn 2016 - 2018; trong đó hoàn thành cổ phần hóa GENCO 3 trong năm 2017 và GENCO 1, 2 trong năm 2018.

Thứ hai, EVN tách bạch chi phí khâu phân phối và bán lẻ điện của các tổng công ty điện lực. Tập đoàn đã hướng dẫn các tổng công ty điện lực triển khai từ năm 2016 và tiếp tục thực hiện trong các năm tới.

Thứ ba, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN. Theo đó, EVN xây dựng Đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN, báo cáo Bộ Công Thương năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

EVN cũng tham gia với Bộ Công Thương trong quá trình phê duyệt hoặc trình duyệt các nội dung liên quan đến triển khai đề án như đưa các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tham gia thị trường bán buôn điện; cơ chế giá điện phù hợp với các cấp độ phát triển thị trường điện; cơ chế điều tiết giữa các tổng công ty điện lực trong thị trường bán buôn; cơ chế giá phân phối điện...

Cổ phần hóa các tổng công ty phát điện

Theo ông Đinh Quang Tri, trong thời gian qua, EVN đã tích cực triển khai thực hiện cổ phần hóa (CPH) GENCO 1, 2, 3 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc CPH các GENCO sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn từ 2016 - 2018, các GENCO tiếp tục trực thuộc EVN và do EVN nắm giữ ít nhất 51% cổ phần. Giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục xem xét thoái vốn nhà nước tại các GENCO xuống dưới mức chi phối và tách khỏi EVN khi có đánh giá kết quả hoạt động sau 2 năm thực hiện CPH.

Để thực hiện thành công việc CPH, EVN đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế tái cơ cấu, lành mạnh hóa tình hình tài chính các GENCO theo hướng bán bớt hoặc bán hết phần vốn EVN đang đầu tư tại các công ty cổ phần phát điện, bảo đảm tiêu chí nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần theo quy định của pháp luật. Giá trị thu về từ bán bớt phần vốn cho phép EVN và các GENCO tăng vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ, làm vốn đối ứng cho đầu tư, phát triển dự án mới đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Mọi kế hoạch phương án CPH, Genco 1 đã được chuẩn bị sẵn sàng, đang đẩy mạnh việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn.

Về phân phối điện - bán lẻ điện, theo Quyết định 168 phê duyệt đề án tái cơ cấu, Chính phủ cho phép EVN tiếp tục duy trì mô hình tổ chức của các tổng công ty điện lực theo hình thức công ty TNHH MTV do EVN làm đại diện nắm giữ 100% vốn điều lệ; đồng thời xây dựng cơ chế điều tiết giữa các tổng công ty điện lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh; thực hiện từng bước tách bạch chi phí phân phối điện và bán lẻ điện của tổng công ty này.

Theo lộ trình phát triển thị trường điện (Quyết định 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), khâu kinh doanh bán lẻ điện sẽ được tách ra khỏi khâu phân phối điện khi triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, bắt đầu từ năm 2021. Khi đó, các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện sẽ cạnh tranh với nhau và với các công ty cổ phần tư nhân khác bán điện cho khách hàng. Như vậy, theo lộ trình phát triển các cấp độ thị trường điện lực, khâu kinh doanh bán lẻ điện sẽ được tách ra và CPH vào giai đoạn sau năm 2020.

Để tạo thuận lợi cho việc CPH khâu kinh doanh bán lẻ điện sau năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc thực hiện tách bạch chi phí khâu phân phối điện và bán lẻ điện, EVN sẽ từng bước nghiên cứu, sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phân phối điện và kinh doanh bán lẻ điện của các tổng công ty điện lực theo hướng tách bạch về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ trong suốt giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Trên cơ sở các bộ phận thực hiện hoạt động phân phối và bán lẻ đã được điều chỉnh theo hướng tách bạch ở cuối giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh, sẽ tách khâu kinh doanh bán lẻ điện tại các tỉnh/thành phố thuộc các tổng công ty điện lực giai đoạn sau năm 2020 để CPH; trong đó nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ theo đúng Quyết định 58/2016/QĐ-TTg.

Nguồn: baocongthuong.com.vn

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212