Tiết kiệm năng lượng
 IMG 3259
 Đồng chí Phan Minh Tuyến – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Ngày 28/3/2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2022, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2022. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Phan Minh Tuyến – Phó Giám đốc Trung tâm; cùng toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

Trong Quý I/2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Trung tâm cùng với phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố phối hợp, rà soát các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng các đề án khuyến công các năm tiếp theo. Đối với đề án khuyến công quốc gia đã có Quyết định giao kế hoạch kinh phí năm 2022 (theo QĐ số 2996/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), Trung tâm đã rà soát hồ sơ Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” đối với Công ty Cổ phần S Life; Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ JAENEUNG; Công ty TNHH MTV Dũng Thắng HB. Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký máy móc, thiết bị Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ JAENEUNG; Công ty Cổ phần S Life máy móc, thiết bị vẫn giữ nguyên theo đề án đã đăng ký. Công ty TNHH MTV Dũng Thắng HB xin điều chỉnh lại nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị để phù hợp với thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với đề án khuyến công địa phương Trung tâm đã kiểm tra, đánh giá thực tế nhu cầu, điều kiện tham gia đề án tại Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong; Công ty TNHH đầu tư phát triển TM-DV Bảo Anh chuẩn bị cho công tác lập, trình thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2022. Về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hòa Bình năm 2022, Trung tâm đã khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng khái toán triển khai tại các điểm trường Thây Voi, Vôi Thượng thuộc Trường TH&THCS xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình theo đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp được Trung tâm thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, tạo được sự tín nhiệm, tin tưởng của các chủ đầu tư dự án. Về công tác thông tin, hoàn thành công tác biên tập, phát hành “Bản tin Công Thương Hòa Bình” số Tết Nhâm Dần 2022, tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử của Sở; qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực Công Thương và nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân (thông tin hoạt động ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới) kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong thực hiện công tác của Trung tâm trong Quý I/2022. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong Quý II/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Phan Minh Tuyến đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến công tác đầu tư công trình sửa chữa phòng triển lãm, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn đã ký đảm bảo chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Xây dựng và bảo vệ phương án tự chủ giai đoạn 2022 – 2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin.

Kết thúc hội nghị, Trung tâm đã tổ chức họp đánh giá viên chức trong thời gian tập sự đối với đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung. Tại cuộc họp, 100% viên chức và người lao động của Trung tâm nhất trí kính đề nghị Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm chính thức viên chức tập sự này vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

TTKC&TVPTCN

 

 

 

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập