TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 20 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
SH Inca 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ tại Công ty Cổ phần Inca Việt Nam

Cho đến nay, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện hoàn thành tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2020, bao gồm: Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” tại đơn vị thụ hưởng là HTX nông nghiệp và dệt thổ cẩm truyền thống Lục nghiệp Thành (địa chỉ: Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Phúc (địa chỉ: Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình); đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến chế biến Nông – Lâm sản” tại đơn vị thụ hưởng là Công ty Cổ phần INCA Việt Nam (địa chỉ: Phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Công ty Cổ phần tinh dầu Lạc Thủy (địa chỉ: Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình); đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến nông sản” là Công ty TNHH nông sản, thực phẩm Lạc Thủy (địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Công ty TNHH Nông nghiệp ViBa (địa chỉ: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tham gia nghiệm thu có đầy đủ thành phần: Đại diện Sở Công Thương; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và đại diện UBND các xã, phường có cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đề án khuyến công được hỗ trợ.

Để chủ động tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh, ngày 08/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020.

ntdabbls 
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Ngày 01/6/2020, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2020, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” tại đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã nông nghiệp và dệt thổ cẩm truyền thống Lục Nghiệp Thành (địa chỉ: Xóm Lục, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Thành phần nghiệm thu, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), UBND xã Yên Nghiệp. Tham gia nghiệm thu có đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2020.

IMG 0623 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc, thiết bị hỗ trợ tại Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Phúc

 Trong 02 ngày (12/5 và 21/5/2020), Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công quốc gia năm 2020, bao gồm: Đề án nhóm, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” và Đề án nhóm, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông – lâm sản”. Mỗi đề án gồm có 02 đơn vị thụ hưởng, trong đó: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” là Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Phúc, địa chỉ: Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông – lâm sản” là Công ty Cổ phần tinh dầu Lạc Thủy, địa chỉ: Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tham gia nghiệm thu có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thủy, UBND thị trấn Hàng Trạm, UBND xã Phú Thành.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212