TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 6 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 IMG 2066

Quang cảnh hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Ngày 10/12/2021, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV – năm 2021. Đồng chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương. Dự điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương; đại diện một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 IMG 2088
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ

Ngày 15/12/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu 02 đề án khuyến công quốc gia năm 2021, nội dung: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào may công nghiệp” tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ (địa chỉ: xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi) và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông sản” tại Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị (địa chỉ: xã Yên Trị, huyện Yên Thủy). Thành phần nghiệm thu gồm có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND các xã Hùng Sơn và Yên Trị. Tham gia nghiệm thu có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi, Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Kim Bôi và Yên Thủy.

 ntda3t
 Các đại biểu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Ngày 19/11/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2021, nội dung: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản” tại Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong (địa chỉ: thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong). Thành phần nghiệm thu gồm có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND thị trấn Cao Phong. Tham gia nghiệm thu có đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Phong.

 cctkt1

Đoàn kiểm tra tại Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong

Ngày 23/11/2021, Đoàn công tác của Cục  Công Thương địa phương do đồng chí Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và khảo sát, đánh giá về quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (theo Văn bản số 848/CTĐP-QLCN ngày 11/11/2021 của Cục Công Thương địa phương). Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Cục Công Thương địa phương. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện Lãnh đạo: Phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

 IMG 1921
 Đoàn kiểm tra sản phẩm tạo ra bởi máy móc thiết bị được hỗ trợ tại Công ty CP y dược học dân tộc Hòa Bình

Ngày 16/11/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021, đề án nhóm nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, dược liệu” tại 02 đơn vị thụ hưởng là Công ty CP y dược học dân tộc Hòa Bình (địa chỉ: phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Hộ kinh doanh Ngô Kim Quyền (địa chỉ: phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Thành phần nghiệm thu gồm có Sở Công Thương do đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND các phường Thái Bình và Đồng Tiến. Tham gia nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212