Chương trình, đề án
 IMG 2263

Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở cùng Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc, thiết bị hỗ trợ

Ngày 29/12/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2021, đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông lâm sản” tại đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã dược liệu Lương Sơn (địa chỉ: xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Thành phần nghiệm thu gồm có Sở Công Thương do đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND xã Hòa Sơn. Tham gia nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Lương Sơn.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông lâm sản” với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho Hợp tác xã dược liệu Lương Sơn là 295 triệu đồng, đơn vị đã đầu tư 01 dây truyền chiết xuất dược liệu (model: TCX.TD-7.2-P1.5-N) với tổng kinh phí 618,2 triệu đồng, để tạo ra sản phẩm dịch chiết dược liệu; tinh dầu và dược liệu.

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã thống nhất về những kết quả và hiệu quả mà đề án mang lại là rất thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đơn vị thụ hưởng đã thực hiện đúng các nội dung của đề án. Đề án đã được chấp thuận nghiệm thu.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của chương trình khuyến công, các đơn vị thụ hưởng đã thực sự đổi mới, đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất. Quy mô sản xuất, doanh thu của các cơ sở theo đó cũng tăng đáng kể. Các đề án phát huy tốt hiệu quả vì được thực hiện trên cơ sở khảo sát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng một cách kỹ lưỡng. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp luôn bám sát định hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực, ưu tiên lựa chọn các đề án có sức lan tỏa lớn, khai thác được lợi thế của địa phương và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

TTKC&TVPTCN

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập