Chương trình, đề án
 IMG 2088
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ

Ngày 15/12/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu 02 đề án khuyến công quốc gia năm 2021, nội dung: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào may công nghiệp” tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ (địa chỉ: xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi) và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông sản” tại Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị (địa chỉ: xã Yên Trị, huyện Yên Thủy). Thành phần nghiệm thu gồm có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND các xã Hùng Sơn và Yên Trị. Tham gia nghiệm thu có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi, Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Kim Bôi và Yên Thủy.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào may công nghiệp” với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ là 298 triệu đồng, đơn vị đã đầu tư 55 máy móc với tổng kinh phí 607,9 triệu đồng, để tạo ra sản phẩm may mặc, bao gồm: 37 máy một kim điện tử JUKI; 2 máy vắt sổ SIRUBA 4 chỉ; 2 máy vắt sổ SIRUBA 5 chỉ; 1 máy thùa đầu bằng liền trục JACK; 1 máy bọ JACK; 2 máy trần đè đầu bằng JUSTTA; 4 máy 2 kim (liền trục) BROTHER ổ nhỏ, cơ động; 2 máy 2 kim chỉ tết JUKI; 2 máy 12 kim SIRUBA (liền trục) + bộ căng chun; 1 bộ nồi hơi + bàn hút; 1 máy đính cúc JUKI.

 IMG 2117

Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ tại Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông sản” là đề án nhóm, trong đó có đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị nói trên. Với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng, đơn vị đã đầu tư 01 tủ sấy chân không đa năng với tổng kinh phí 520 triệu đồng, để phục vụ sản xuất cao dược liệu.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên thống nhất về hiệu quả mà đề án mang lại là rất thiết thực, các đơn vị thụ hưởng đã hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng nội dung hợp đồng đã ký. Đề án đã được chấp thuận nghiệm thu.

TTKC&TVPTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập