Chương trình, đề án
kcdl 
 Đoàn công tác kiểm tra vùng trồng nguyên liệu sản xuất của Hợp tác xã dược liệu Bigfarm

Thực hiện Văn bản số 342/CTĐP-QLKC ngày 11/6/2021 của Cục Công Thương địa phương; Văn bản số 1320/SCT-QLCN ngày 08/7/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. Để triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 trình Sở Công Thương đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng và đúng quy định. Trong 02 ngày (27/9 và 29/9/2021), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế tại 03 cơ sở công nghiệp nông thôn tại đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông lâm sản bao gồm: Hợp tác xã dược liệu Bigfarm (địa chỉ: xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc); Hộ kinh doanh Mai Đình Sơn (địa chỉ: xã An Bình, huyện Lạc Thủy); Hộ kinh doanh Mai Đình Tâm (địa chỉ: xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy). Tham dự, chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Lạc Thủy, Đà Bắc.

Qua kiểm tra, đánh giá nhu cầu thực tế Đoàn công tác nhận thấy các cơ sở công nghiệp nông thôn đều đáp ứng được các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động… Hợp tác xã dược liệu Bigfarm mong muốn được hỗ trợ hệ thống sấy nhiệt đối lưu tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động sản xuất của hợp tác xã, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị cho sản phẩm.

 mdtkc
 Đoàn công tác kiểm tra xưởng sản xuất gỗ của Hộ kinh doanh Mai Đình Tâm

Hộ kinh doanh Mai Đình Sơn; Hộ kinh doanh Mai Đình Tâm mong muốn được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông lâm sản nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quy trình sản xuất, mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất và giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm, tăng doanh thu từ 15-20%. Tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương góp phần phát triển ngành chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, làm ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhưng các cơ sở vẫn có kế hoạch và mạnh dạn đầu tư phát triển mở rộng sản xuất trong năm 2022. Góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa hòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Từ thực tế kiểm tra và hồ sơ đề án khuyến công quốc gia năm 2022 đã trình, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đề xuất Sở Công Thương sớm hoàn thành thẩm định cấp cơ sở và trình Cục Công Thương địa phương để tiến hành thẩm định cấp bộ làm căn cứ để Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022.

TTKC&TVPTCN

 

 

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập