Chương trình, đề án
 Kiem tra dakc621
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đồng chí Phó Giám đốc phụ trách TTKC&TVPTCN kiểm tra tại Công ty CP xuất nhập khẩu và nội thất Bình Minh để xây dựng đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2021

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 thì việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của tỉnh Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đồng thời, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh với kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ trung bình hàng năm là 1.200 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ trung bình hàng năm là 450 triệu đồng. Nội dung chủ yếu gồm: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký xây dựng bảo hộ thương hiệu; tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trang tin khuyến công trên truyền hình; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Qua kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông thôn và tình hình hoạt động của các máy móc thiết bị được hỗ trợ từ các đề án khuyến công trong thời gian qua thì đa số các cơ sở hoạt động tương đối ổn định, các máy móc thiết bị được hỗ trợ từ đề án khuyến công đã giúp các đơn vị thụ hưởng này ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, giảm chi phí thuê nhân công, giảm chi phí sản xuất sản phẩm, tạo ra được nhiều mẫu mã khó, phong phú, đòi hỏi kỹ thuật cao,… do đó sản phẩm của các doanh nghiệp ngày càng tạo được uy tín với khách hàng khó tính, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sau:

Thứ nhất:  Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến đến các chủ cơ sở công nghiệp nông thôn kiến thức về hoạt động khuyến công, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong hoạt động khuyến công; duy trì thời lượng phát sóng, cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và các trang chuyên đề về hoạt động và kết quả của hoạt động khuyến công, nhằm phổ biến, truyền tải kịp thời, đầy đủ về cơ chế, chính sách hoạt động khuyến công.

Thứ hai: Đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công

Tăng cường tư vấn, có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích giúp đỡ kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong quá trình lựa chọn hướng đầu tư phù hợp, triển khai đầu tư sản xuất; lựa chọn và tổ chức thực hiện chương trình, đề án khuyến công sát với thực tế và hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch khuyến công từ cơ sở cần bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn để triển khai thực hiện đúng tiến độ, mục đích và đạt hiệu quả cao; chú trọng đối tượng thụ hưởng đủ năng lực và các ngành nghề chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện 09 nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về hoạt động khuyến công. Cụ thể hoá bằng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. Chính sách khuyến khích phát triển cần tập trung theo hướng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ. Tạo động lực cho công nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển, đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm.

Thứ ba: Hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm

Tăng cường hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tăng cường công tác thông tin dự báo chính xác, kịp thời về thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, thị trường vật tư, nguyên liệu; Xây dựng kênh phân phối hàng hoá gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ cho các doanh nghiệp, HTX, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn mác, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú... phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ.

TTKC&TVPTCN

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập