TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 35 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt các Đề án Khuyến công địa phương năm 2021.

Cụ thể, gồm 02 đề án với tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 405 triệu đồng: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, dược liệu (01 đề án nhóm); Thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công (01 đề án). Đơn vị thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Trước đó, ngày 06/7/2021, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) có Văn bản số 437/CTĐP-QLKC về việc phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 (đợt 1). Theo đó, giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình thực hiện 01 đề án nhóm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 600 triệu đồng.

TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212