TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 89 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 19/02/2021, Bộ Công Thương ra Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 – 2025; các nội dung của Chỉ thị đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, sự cần thiết của công tác khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tổ chức, hoạt động của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khuyến công thời gian tới; đồng thời là động lực to lớn để đội ngũ viên chức, lao động làm công tác khuyến công phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để việc tổ chức thực hiện Chỉ thị phát huy hiệu quả; trên cơ sở thực tế triển khai hoạt động khuyến công thời gian qua tại địa phương, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã có văn bản đề xuất Sở Công Thương quan tâm một số nội dung chỉ đạo sau:

Về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách khuyến công: giao Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình Khuyến công phát lên sóng định kỳ với thời gian, thời lượng cố định (nội dung, khối lượng cụ thể theo đề án khuyến công).

Về phân công phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công tại địa phương đối với UBND cấp huyện:Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến công, hoạt động khuyến công tại địa bàn. Giao cơ quan chuyên môn (các phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, phòng Kinh tế thành phố) tham mưu công tác khuyến công tại địa bàn; phân công cán bộ làm công tác khuyến công. Phối hợp (với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp) khảo sát, lựa chọn, đề xuất cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển KT - XH của huyện (thành phố), của tỉnh cần ưu tiên khuyến khích phát triển, nhân rộng để xây dựng đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, có tác động rõ rệt đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện (thành phố). Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai hoạt động khuyến công; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn.

Sở Công Thương bố trí cơ quan Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp làm việc trực tiếp tại địa điểm Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình thuộc phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình để tổ chức thực hiện các hoạt động giao thương, tìm kiếm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm: tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP.

TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212