TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 32 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
IMG 0601d 
 Đoàn công tác gồm đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp làm việc với cơ sở công nghiệp nông thôn (Công ty TNHH Nông sản, thực phẩm Lạc Thủy) xin đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2020

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

             Những tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình đã cùng các bên liên quan  rà soát, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công. Cụ thể, đối với đề án khuyến công quốc gia, triển khai thực hiện 03 đề án, bao gồm: Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may”; Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến chế biến Nông – Lâm sản”; đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước”. Đối với đề án khuyến công địa phương, xây dựng 03 đề án trình Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: Đề án Trang tin khuyến công trên truyền hình; Đề án Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; Đề án nhóm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến nông sản. Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tư vấn giám sát một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đối với chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Về công tác thông tin, Trung tâm thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin liên quan trong lĩnh vực công thương, đưa lên trang website của Sở, các tin bài cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các doanh nghiệp trong tỉnh; phát hành 02 số Bản tin công thương Hòa Bình cho các cơ quan qun lý nhà nước, phòng Kinh tế & H tng các huyn, phòng Kinh tế thành ph, các doanh nghip, các t chc kinh tế trong, ngoài tnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212