TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 32 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
IMG 4445 
 Đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp phát biểu tại hội nghị

Ngày 09/01/2020, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Trong năm đơn vị đã triển khai các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện là 1.350 triệu đồng. Với các nội dung chủ yếu như hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất; xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; thực hiện đề án trang tin khuyến công trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các hợp đồng tư vấn bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ theo quy định; kết quả thu đạt 177,253 triệu đồng, đạt 118,17% kế hoạch giao năm 2019. Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019 được triển khai thực hiện tốt với kinh phí thực hiện là 45 triệu đồng, qua đó giúp nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo ý thức tích cực về sử dụng năng lượng và thúc đẩy các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định; Về công tác thông tin, việc phát hành Bản tin công thương định kỳ, duy trì website của Sở đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt thông tin của ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới...kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã đánh giá cao kết quả mà Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; mở rộng lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp tạo nguồn thu cho đơn vị và đóng góp ngân sách Nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác thông tin liên quan đến lĩnh vực công thương thông qua Bản tin, Website của Sở.

Nguồn: TTKC&TVPTC

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212