TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 49 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
hvcctdp 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện Cục Công Thương địa phương chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng triển lãm của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình bên lề Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2018

         Trong những năm qua (giai đoạn 2014 – 2018), công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được triển khai trên cơ sở luôn đổi mới về phương thức hoạt động đã hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển và mở rộng.

          Trong giai đoạn 2014 – 2018, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp đã triển khai các đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ trên 6,61 tỷ đồng, gồm các nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm… Thông qua các đề án khuyến công đã động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất, đặc biệt là những cơ sở sản xuất hiện đang hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, vì các cơ sở này hầu hết đang khó khăn về vốn và khó khăn trong việc tiếp cận phương thức sản xuất khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời, góp phần giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng đắn, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ ít, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nên việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công còn gặp nhiều khó khăn. Việc cập nhật chính sách mới, nhận thức của cộng đồng về hoạt động khuyến công còn chưa kịp thời, đầy đủ, do đó trong quá trình phối hợp thực hiện các đề án đôi khi chưa nhịp nhàng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công trên địa bàn cũng như đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ mới, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động khuyến công thực sự trở thành động lực cho sự phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Theo đó, sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành và các cơ sở công nghiệp nông thôn trong hoạt động khuyến công của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp trong áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; hỗ trợ triển khai ứng dụng các mô hình chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212