Chương trình, đề án
tcdgd1875 
 Đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Ngày 16/01/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

         Trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng cao, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, có trình độ và khả năng công tác chuyên môn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và phát triển đơn vị. Năm 2018, đơn vị đã triển khai 06 đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.720 triệu đồng, với các nội dung chủ yếu như xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất; thực hiện đề án trang tin khuyến công trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các chủ đầu tư, tổng giá trị các hợp đồng thực hiện trong năm 2018 là 139,364 triệu đồng. Triển khai thực hiện tốt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 40 triệu đồng, đã giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Về công tác thông tin, việc cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến lĩnh vực Công Thương thông qua Bản tin, Website ngành đã giúp cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh nắm bắt được những thông tin về thị trường, các chính sách pháp luật mới, kết quả này góp phần không nhỏ vào việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Năm 2019 để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động và các chính sách khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, khảo sát lập các đề án khả thi, phù hợp với từng địa phương và cơ cấu ngành, nghề theo quy hoạch của tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác thông tin liên quan đến lĩnh vực ngành thông qua Bản tin, Website Công Thương Hòa Bình; nghiên cứu triển khai các hoạt động tư vấn thiết kế lập bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán thi công cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tư vấn về năng lượng tái tạo, dịch vụ vật tư thiết bị điện, kiểm định các thiết bị điện và các thiết bị khác trong khai thác và chế biến khoáng sản.

Cùng ngày, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập