TÌm kiếm

Ai đang online

We have 18 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Để chủ động tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh, ngày 08/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020.

ntdabbls 
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc thiết bị hỗ trợ

Ngày 01/6/2020, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2020, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” tại đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã nông nghiệp và dệt thổ cẩm truyền thống Lục Nghiệp Thành (địa chỉ: Xóm Lục, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Thành phần nghiệm thu, gồm có: Đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), UBND xã Yên Nghiệp. Tham gia nghiệm thu có đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2020.

IMG 0623 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng Đoàn nghiệm thu kiểm tra máy móc, thiết bị hỗ trợ tại Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Phúc

 Trong 02 ngày (12/5 và 21/5/2020), Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công quốc gia năm 2020, bao gồm: Đề án nhóm, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” và Đề án nhóm, nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông – lâm sản”. Mỗi đề án gồm có 02 đơn vị thụ hưởng, trong đó: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dệt may” là Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Phúc, địa chỉ: Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông – lâm sản” là Công ty Cổ phần tinh dầu Lạc Thủy, địa chỉ: Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tham gia nghiệm thu có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thủy, UBND thị trấn Hàng Trạm, UBND xã Phú Thành.

IMG 0601d 
 Đoàn công tác gồm đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp làm việc với cơ sở công nghiệp nông thôn (Công ty TNHH Nông sản, thực phẩm Lạc Thủy) xin đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2020

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212