TÌm kiếm

Ai đang online

We have 21 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
 z2646496831595 af7f4abff93b03e683e39a2f42a6baba

Đồng chí Phạm Tiến Dũng –  TUV, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 12/7/2021, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại huyện Kim Bôi. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương, các phòng chuyên môn, các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình.

cho-ntm-1 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 127/131 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 96,95%

            Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

dntm10bhkg 
 Toàn tỉnh hiện có 191/191 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới

           Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, ngành công thương Hòa Bình đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương trong tỉnh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

kdcntkm 
 Ảnh minh họa

        Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020. Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 5 về điện:

ntm9tdn2018 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

        Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm của cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân địa phương, diện mạo các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212