An toàn điện
tatd 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Lớp tập huấn

         Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Cục Điều tiết điện lực và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức lớp Tập huấn, sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2017 cho cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đà Bắc và Công ty Điện lực Hòa Bình.

            Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện…

Thông qua Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên có cơ hội cập nhật, nắm bắt được những quy định mới của Nhà nước trong hoạt động điện lực và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh về những nội dung chưa phù hợp tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay với tình hình thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động để đề xuất sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

Kết thúc Lớp tập huấn, các học viên được kiểm tra, sát hạch để cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập