An toàn điện
cdsh 
 Hòa Bình tăng cường công tác an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ

          Trong những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết, thiên tai diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

            Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong thời gian tới tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng mưa lũ cường suất lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất diễn ra nhiều hơn.

Để chủ động và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn công trình điện, công trình và phía hạ du đập của công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thì cần tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, chủ đập các công trình thủy điện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn đập thủy điện, vận hành hồ chứa và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ; Lấy ý kiến tham gia của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện và UBND thành phố để hoàn chỉnh Dự thảo; Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ.

Nguồn: phòng QLNL

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập