An toàn điện
atldmm27 
 Hòa Bình tăng cường công tác đm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Đ chủ động và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất sự cố có thể gây tai nạn điện trong nhân dân đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn tnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

            Đối với UBND các huyện, thành phố:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung v đảm bảo an toàn công trình lưới điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điệntới các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công tác an toàn điện trước, trong và sau các đợt lũ bão trên địa bàn.

Phối hợp với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại các trường hợp trồng cây vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn tồn tại trên địa bàn giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong cung ứng và sử dụng điện.

Đối vớicác đơn vị qun lý, vận hành lưới điện:

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phòng chống tai nạn điện trong mùa mưa bão, thông báo rộng rãi số điện thoại, địa chỉ của bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin của các tổ chức, nhân dân về sự cố hoặc hiện tượng bất thường của hệ thống lưới điện.

Tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý để khắc phục các khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, xử lý ngay đối với các vị trí có nguy cơ gây ra sự cố và tai nạn điện cho nhân dân trước mùa mưa bão.

Hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ các thiết bị đường dây và trạm biến áp theo tiêu chuẩn trước mùa mưa bão.

Xử lý các cột điện bị cong, nghiêng, mất thanh giằng, dây néo cột, xói l móng cột. Sửa chữa, bổ sung kịp thời các vị trí cột điện bị mất, đứt, gẫy tiếp địa. Đối với các tuyến đường dây cao, hạ áp đi trong khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người phải khẩn trương có kế hoạch đưa dây tiếp địa luồn trong ống nhựa cứng để tránh mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa người với dây tiếp địa.

Tại các khoảng cột mà độ võng từ dây dn điện đến mặt đất hoặc mặt nước không đảm bảo tiêu chuẩn k thuật phải khn trương căng lại dây dẫn hoặc xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật như trồng cấy thêm cột điện, nâng cao chụp đầu cột... để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trường hp chưa thể thực hiện được ngay thì tại các vị trí nguy hiểm dưới đường dây phải đặt các biển báo tạm thời để người và phương tiện giao thông đi lại dưới đường dây biết phòng tránh, đặc biệt là tại các vị trí khi nước lũ dâng cao mà có ghe thuyên của nhân dân đi lại.

Tổ chức phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ -CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân sinh sống sống dọc theo lưới điện chặt tỉa cây để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện.

Vào thời điểm đang xẩy ra mưa bão, nếu đường dây cao áp từ 6 kV đến 35 kV bị mất điện do nhẩy máy cắt thì đơn vị quan lý vận hành chỉ được phép đóng lại máy cắt này sau khi đã tổ chức kiểm tra, kết luận lưới điện cao áp đảm báo an toàn vận hành. Đối với lưới điện hạ áp, việc khôi phục điện sau bão lụt chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị bán lẻ điện đã kiểm tra, xử lý và kết luận các đường dây hạ áp đảm bảo an toàn vận hành.

Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; tổ chức tập huấn diễn tập cho tất cả các cán bộ, công nhân viên theo phương án đã phê duyệt.

Bố trí vật tư, thiết bị và phương tiện để khắc phục nhanh nhất các sự cố lưới điện do bão, lũ gây ra.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập