An toàn điện
IMG 0417 
 Đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu tại Hội nghị

Ngày 08/9/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 và phương hướng hoạt độngtrong thời gian tới. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành, thành viên BCĐ. 

                Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ công bố Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (thay thế QĐ số 21/QĐ-BCĐ ngày 23/10/2012). Đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh giai đoạn 2012 – 2016, BCĐ đã đóng góp đáng kể trong việc giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh như: từ tháng 8/2012 đến hết tháng 7/2016 đã giải quyết được 83 vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (trong đó: đường dây 500kv 16 vụ; đường dây 110kv 06 vụ; đường dây 35kv 26 vụ; đường dây 22kv 16 vụ; đường dây 10kv 19 vụ). Mặc dù BCĐ, các Sở, Ban, Ngành, địa phương và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tĩnh đã nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động và giải quyết các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại 109 vụ vi phạm.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Theo đó, BCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính sáng tạo của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Dự thảo quy chế đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên BCĐ; chế độ làm việc và hoạt động của BCĐ; trách nhiệm tổ chức thực hiện của Trưởng BCĐ và các thành viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp 11 ý kiến sửa đổi, bổ sung kiện toàn BCĐ, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ; tập trung làm rõ nguyên nhân tồn tại việc chưa giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm về hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong đó tập trung vào việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về vai trò bảo vệ an toàn lưới điện còn hạn chế, nguồn kinh phí hoạt động hạn hẹp; công tác kiểm tra, xử lý còn né tránh, chưa dứt điểm gây tồn tại, kéo dài các vụ việc vi phạm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành thành viên BCĐ cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm về hành lang an toàn lưới điện cao áp; kiểm tra, rà soát, phân loại các vụ việc vi phạm theo trường hợp cụ thể, đồng thời ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm mới. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp; trong quá trình xử lý vi phạm cần công khai, minh bạch, không bao che cho vi phạm.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Newer news items:

Written by Ban biên tập