TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 23 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
IMG 1300 
 Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện năm 2020

           Trong 02 ngày (11/9 – 12/9/2020), Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

       Các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Thông qua lớp huấn luyện nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức công việc, cách phòng trừ các tai nạn không đáng có xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện.Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên làm bài thi sát hạch kiến thức. Đây là căn cứ để Sở Công Thương cấp thẻ an toàn điện cho các học viên.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212