An toàn điện

Ngày 16/9/2017, Sở Công Thương tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

          Tại lớp huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; Hướng dẫn cấp cứu người bị điện giật; Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao; Biện pháp an toàn khi làm việc trên đường dây điện hạ áp có điện; Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm việc.

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên thực hiện bài thi sát hạch kiến thức. Đây là căn cứ để Sở Công Thương cấp thẻ An toàn điện cho các học viên. Lớp huấn luyện góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức công việc, kỹ năng làm việc và cách phòng trừ các tai nạn không đáng có xảy ra cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập