TÌm kiếm

Ai đang online

We have 6 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
nh10 
 

Tháng 4/2020, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 92 lần (tăng 16,46% so với tháng 3/2020) với tổng thời gian mất điện là 273,9 giờ (giảm 15,67% so với tháng 3/2020), lượng điện năng bị cắt là 487.569 kWh (tăng 26,61% so với tháng 3/2020). Trong đó: Sổ lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 147,3 giờ, lượng điện năng bị cắt 264.160 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 53 lần với tổng thời gian mất điện là 126,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 223.409 kWh.

ongquam0610 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh là 182 lần

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh là 182 lần với tổng thời gian mất điện là 479 giờ, lượng điện năng bị cắt là 754.476 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 154 lần với tổng thời gian mất điện là 386,6 giờ, lượng điện năng bị cắt 621.345 kWh.Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 28 lần với tổng thời gian mất điện là 92,4 giờ, lượng điện năng bị cắt là 133.131kWh.

5-diem-moi-quan-trong-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-20191543909695 
 Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hoà Bình cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020. Ngày 11/12/2019, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1654/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

cudnt1019 
 Công nhân Điện lực Thành phố Hòa Bình khắc phục sự cố mất điện do mưa dông

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 10 trên địa bàn tỉnh là 183 lần, tăng 10,91% so với tháng trước và giảm 28,79% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện là 656,8 giờ tăng 34,78% so với tháng trước và giảm 36,3% so với cùng kỳ, lượng điện năng bị cắt giảm là 1.223.303 kWh tăng 22,3% so với tháng trước và tăng 0,25% so với cùng kỳ. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 104 lần với tổng thời gian mất điện là 532,2 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm 968,328 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 119,6 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm là 254.705 kWh.

cudnnct719 
 Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương trong thời gian tới nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra đối với các tỉnh miền Bắc dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến làm cho hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu nguồn phải tiết giảm phụ tải, vì vậy để chủ động ứng phó với tình huống trên và đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng. Ngày 22/7/2019, Sở Công Thương đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/10/2018 và Văn bản số 501/UBND-CNXD ngày 02/4/2019.Phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình tăng cường tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tiết giảm công suất sử dụng để đảm bảo cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng, các sự kiện chính trị - xã hội và ưu tiên cấp điện cho sinh hoạt của nhân dân khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212