TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 31 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
atdhkg 
 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình được đảm bảo an toàn

Thời gian qua, những sự cố từ các nhà máy thủy điện đã để lại nhiều dư chấn và làm lộ ra những lỗ hổng trong quản lý, vận hành và công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương có văn bản số 624/BCT-TCNL ngày 20/01/2017 về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 509/VPUBND-CNXD ngày 10/02/2017 về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thống nhất ý kiến đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh.

          Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao, Sở Công Thương có Văn bản số 156/SCT-QLNL ngày 17/02/2017 đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện: Cao Phong, Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, UBND thành phố Hòa Bình và chủ đập các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa và rà soát điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát và báo cáo của các cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương đã có Văn bản số 245/SCT-QLNL ngày 14/3/2017 báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa với nội dung chính như sau:

Hàng năm Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc chủ đập các Nhà máy thủy điện thực hiện các quy định về kế hoạch điều tiết nước vận hành hồ chứa, theo dõi tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, kịp thời thông báo, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn công trình và hạ du công trình; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Các Nhà máy thủy điện đã thực hiện tốt quy định về mực nước khống chế của hồ chứa và việc xả dòng chảy tối thiểu cho hạ du theo quy định tại Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và yêu cầu của địa phương; thực hiện vận hành hồ chứa theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, cung cấp thông tin số liệu với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương; lập các biện pháp bảo vệ công trình đầu mối khi gặp các trận lũ lớn, lập phương án sửa chữa khẩn cấp khi công trình gặp sự cố, bảo vệ an toàn vùng hạ du và khắc phục hậu quả...

Sau khi rà soát có 03/07 Chủ đập nhà máy thủy điện đề nghị điều chỉnh một số nội dung Quy trình vận hành liên hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa gồm: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A và Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2

Đề đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hạ du do việc vận hành các công trình thủy điện; Sở Công Thương đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

Có ý kiến với Bộ Công Thương xem xét đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung Quy trình vận hành hồ chứa Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp A và Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 23/6/2010; 962/QĐ-UBND ngày 23/6/2010.

Nguồn: phòng QLNL

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8