TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 18 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 thuy dien hoa binh xa lu 1601366108 width800height448 auto crop
 Công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão luôn được Sở Công Thương chú trọng triển khai thực hiện

Ngày 12/5/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 862/SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý vận hành lưới điện; chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nhằm chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2022 và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn công trình điện, an toàn đập, hồ chứa và phía hạ du đập của công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, giảm đến mức thấp nhất sự cố có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người dân, tài sản của nhà nước và nhân dân; đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế/phòng Kinh tế và Hạ tầng, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Sở Công Thương đã đề nghị tại Công văn số 308/SCT-QLNL ngày 23/02/2022 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2022. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm túc các quy định về vận hành an toàn đập, hồ chứa và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố thiên tai gây ra, nhất là sự cố về động đất, sạt lở và bão lụt... Chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó với thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt. Quán triệt chủ đầu tư các cơ sở, công trình trong ngành Công Thương, đặc biệt là các đơn vị quản lý dự án thủy điện đang xây dựng, các hồ thải quặng đuôi của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và bão lũ; yêu cầu các công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình, Truyền tải điện Hòa Bình, Truyền tải điện Ninh Bình tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn; vận động người dân chặt tỉa cây xanh, phát quang hành lang tuyến đường dây; tuyên truyền, hướng dẫn cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. Chuẩn bị kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, đặc biệt khu vực thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt, cô lập.

Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 308/SCT-QLNL ngày 23/02/2022. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, dự phòng nhiên liệu, vật tư để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối điện để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân một cách tin cậy, ổn định và chất lượng. Rà soát, kiểm tra các công trình, gia cố các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra, phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra, cung cấp điện kịp thời, an toàn sau thiên tai; tăng cường các giải pháp gia cố, phòng chống để giảm thiểu tình trạng gãy đổ cột đối với lưới điện trung hạ thế khi có động đất hoặc cơn bão đi qua. Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; tổ chức diễn tập cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt. Công ty Điện lực Hòa Bình ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên đề nghị xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện thông suốt tại khu vực của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình nhằm đảm bảo công tác trực ban 24/24h.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị đối với chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 308/SCT-QLNL ngày 23/02/2022. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hạng mục công trình để kịp thời khắc phục, xử lý các khiếm khuyết (nếu có) đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, chủ động khôi phục và tăng cường hệ thống quan trắc, cảnh báo cho người dân vùng hạ du đập và chia sẻ các thông tin, dữ liệu của hệ thống quan trắc đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, phòng chống thiên tai hiệu quả. Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để cập nhật bổ sung các hình thái thiên tai có thể xảy ra như động đất, sạt lở... (kể cả công trình đang xây dựng) bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mọi tình huống; bố trí đầy đủ các phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Có biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết nhất là mưa lũ trái vụ như thời gian qua để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212