TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 33 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
atdtt19b 
 Sở Công Thương Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

           Ngày 13/5/2019, Sở Công Thương Hòa Bình đã có Thông báo số 598/TB-SCT về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, từ ngày 08/4 – 12/4/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện của 09 nhà máy đã hoàn thành phát điện thương mại và 02 dự án đang triển khai thi công. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế như chưa thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; chưa lắp đặt thiết bị quan trắc để thực hiện quan trắc công trình đập, hồ chứa nước, khí tượng thủy văn chuyên dùng; Chưa thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện; chưa lập phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định…

Sở Công Thương đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị được thanh tra có vi phạm và tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn và phòng Quản lý năng lượng – Sở Công Thương trong thời gian tới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212